thmb_DSC06491.jpg (5148 bytes) thmb_DSC06493.jpg (6398 bytes) thmb_DSC06494.jpg (5547 bytes)
thmb_DSC06497.jpg (5620 bytes) thmb_DSC06515.jpg (6707 bytes) thmb_DSC06520.jpg (5669 bytes)
thmb_DSC06522.jpg (6041 bytes) thmb_DSC06523.jpg (5232 bytes) thmb_DSC06524.jpg (4801 bytes)
thmb_DSC06525.jpg (5847 bytes)
Previous Next
These pictures taken at Risco Disco, Toronto, Ontaro, April 2, 2005.